Ove stranice koriste kolačiće da bi ti osigurali bolju uslugu. Ako nastavljaš surfati pristaješ na korištenje kolačića OK

Potpore za gostovanja profesora, znanstvenih suradnika, stručnjaka, javnih osoba i radnika u kulturi

 

Potpore za gostovanja profesora, znanstvenih suradnika, stručnjaka, javnih osoba i radnika u kulturi

 

Natječaj je namijenjen:

- talijanskim profesorima, znanstvenim suradnicima, stručnjacima te javnim osobama i radnicima u kulturi, koji su pozvani na gostovanje na sveučilišnim ili kulturnim institucijama u inozemstvu, i to u sklopu studijskog ili istraživačkog projekta. Po završetku boravka, moguće je zatražiti od Talijanskog Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne suradnje potporu u visini od 80% troškova putovanja, za što je potrebno priložiti vozne karte.

- stranim profesorima, znanstvenim suradnicima, stručnjacima te kulturnim ličnostima kao i radnicima u kulturi koji su pozvani na gostovanje na sveučilišnim ili kulturnim institucijama u Italiji, i to u sklopu studijskog ili istraživačkog projekta. Inozemnim (u ovom slučaju, hrvatskim) docentima, stručnjacima i kulturnim ličnostima može biti dodijeljena potpora u obliku pokrivanja dijela troškova boravka.

Rok za podnošenje molbi je 8. studenoga 2020.

Neće biti moguće prihvatiti molbe koje se odnose na boravke koji završavaju nakon 15.studenoga 2020.

Upute za prijavu na natječaj kao i detalji vezani za isplatu dobivene potpore nalaze se u dokumentima u prilogu.

- za Talijane >>>

- za hrvatske građane >>>

Izjava za hrvatske građane >>>


1457