Ova stranica koristi tehničke, analitičke kolačiće i kolačiće treće strane.
Nastavkom pregledavanja prihvaćate korištenje kolačića.

Preferences cookies

Metode i stupnjevi

Koristi se komunikativna metoda po sljedećim principima:

  • glavna uloga polaznika koji uči kroz rad u parovima i u grupi te kroz preuzimanje različitih uloga;
  • nastavnik djeluje olakšavajući komunikaciju;
  • pretežno korištenje talijanskog jezika na početku te iskljućivo u naprednoj fazi.

Prvi stupanj – A1

Na kraju prvog stupnja polaznik shvaća i upotrebljava svakodnevne izraze i osnovne rečenice koje zadovoljavaju konkretne potrebe.
Zna predstavljati se, predstavljati druge osobe, može postavljati i odgovarati na pitanja o osobnim detaljima, kao npr. gdje živi, osobe koje poznaje i stvari koje posjeduje. Može interagirati na jednostavan način, ako druga osoba govori polako i jasno te je raspoložena sudjelovati.

Gramatika

Osobne zamjenice-subjekt
Oblici poštovanja
Glagoli: indikativ prezenta jednina
Imenice: jednina i množina, muški i ženski rod
Izrazi: c’è-ci sono
Prijedlozi (jednostavni i padežni prijedlozi)
Posvojne zamjenice i posvojni pridjevi
Upitne zamjenice i upitni pridjevi
Određeni i neodređeni članovi
Nepravilni glagoli
Pokazni pridjevi
Indikativ prezenta glagola volere (htjeti)
Proširenje uporabe posvojnih i pokaznih zamjenica, posvojnih i pokaznih pridjeva
Glagol stare gerundij (izražavanje radnje koja traje)
Glagol dovere (morati)
Nepravilni glagoli: conoscere (poznati), dare (dati), preferire (više voljeti)
Indirektne i direktne osobne nenaglašene zamjenice
Glagol piacere (sviđati se)
Perfekt pravilnih i nepravilnih glagola (passato prossimo)
Perfekt s pomoćnim glagolima essere i avere

Drugi stupanj – A2

Na kraju drugog stupnja polaznik razumije frekventne rečenice i izraze u području izravne važnosti (Npr. osnovne i obiteljske informacije, kupnju, lokalnu okolinu, zanimanje). Komunicira u rutinskim i jednostavnim situacijama koje traže jednostavnu izmjenu informacija o običnim i poznatim argumentima. Zna opisivati, na jednostavan način, aspekte svojeg backgrounda i okoline te zna izraziti izravne potrebe.

Gramatika

Proširenje uporabe perfekta
Imperfekt
Naglašene osobne zamjenice
Bezlični oblici glagola
Izražavanje budućnosti: futur I

Treći stupanj – B1

Na kraju trećeg stupnja polaznik shvaća ključne točke poznatih argumenata o školi, slobodnom vremenu itd. Može se lako snalaziti u svim situacijama koje se mogu pojaviti dok putuje gdje se govori talijanski. Može stvoriti jednostavan tekst vezan za poznate teme ili osobne interese. Zna opisivati iskustva i događaje, snove, nade i ambicije te kratko objasniti razloge svojih mišljenja i planova.

Gramatika
Uporaba futura: izražavanje pretpostavke
Izražavanje budućnosti s glagolom stare gerundij
Nepravilne imenice
Čestice: ne – ci
Imperfekt
Zamjenice: združeni oblici osobnih zamjenica
Neke neodređene zamjenice i neodređeni pridjevi
Kondicional
Odnosne zamjenice
umanjenice i uvećanice imenice
Komparacija pridjeva: komaparativi i superlativi
Imperativ: potvrdni i negacijski oblici
Oblici Imperativa sa osobnim zamjenicama
Ponavljanje i produbljivanje uporabe zamjenica

Četvrti stupanj B2 – I

Na kraju četvrtog stupnja polaznik shvaća glavne ideje složenih tekstova o konkretnim i apstraktim temama.
Zna komunicirati s dovoljno spretnosti i spontanosti koje omogućavaju prirodnu komunikaciju s izvornim govornicima, bez napora za sugovornika. Može stvoriti jasan i detaljan tekst o različitim temama, objasniti svoje mišljenje o jednoj temi te dati svoje za i protiv različitih opcija.

Gramatika

Uporaba prošlih vremena:Perfekt-imperfekt
Futur II
Konjunktiv prezenta, perfekta i imperfekta
Pogodbene složene rečenice: I i II
Ponavljanje i provjera svih struktura prethodnih stupnjeva
Pogodbene složene rečenice: III
Produbljenje uporabe konjunktiva

Peti stupanj  B2 – II

Na kraju petog stupnja polaznik shvaća puno različitih složenih i dugih tekstova i prepoznaje prešutno značenje. Izražava se spontano i prirodno. Upotrebljava jezik na fleksibilan i efikasan način u društvene, profesionalne i akademičke svrhe.
Zna stvoriti jasne, dobro strukturirane, detaljne tekstove o kompleksnim temama pokazujući sigurnu kontrolu tekstualne strukture i elemenata povezanosti.

Gramatika

Pasivni oblici s glagolima venire/andare
Tvorba imenica, pridjeva i priloga
Kondicional II za izražavanje budućnosti u prošlosti
Aorist I i II

Šesti i Sedmi stupanj  – C1 i C2

Na kraju šestog stupnja polaznik lako shvaća pratično sve ono što čuje i čita.
Zna sažeti informacije iz različitih usmenih i pismenih izvora, organizirajući argumente u dosljednom izlaganju. Zna spontano, spretno i potanko izraziti se, raspoznavajući sve nijanse značenja u složenim situacijama

Gramatika

Neodređeni glagolski načini
Slaganje vremena s konjunktivom i indikativom
Neupravni govor
Ponavljanje i produbljivanje svih struktura iz prethodnih stupnjeva

Nakon pohađanja svih stupnjeva polaznik je spreman za CILS- 4 (C2) ispit Sveučilišta za strance u Sieni i za CELI 5 ispit Sveučilišta za strance u Perugi.
Za svaki stupanj savjetuje se minimalni kućni rad od 40 sati.
Može se pristupiti sljedećem stupnju polažući konačni ispit.