Ova stranica koristi tehničke, analitičke kolačiće i kolačiće treće strane.
Nastavkom pregledavanja prihvaćate korištenje kolačića.

Preferences cookies

Knjižnica i Medijateka

[…] Kada je ostao sam, Valeriano Balicci, pošto je tapkajući našao i podignuo knjigu koju je gospođica osorno bacila na zemlju, sruši se na neki naslonjač i osta sjedećke; otvori knjigu, pogladi drhtavim rukama zgužvane stranice, a onda zagnjuri lice u nju i osta dugo zadubljen u priviđenje Trondhjema s njegovom mramornom katedralom, a kraj nje grobljem na koje savjesni potomci svake subote naveče donose na poklon svježe cvijeće – tako kako je tu opisano. U to se nije smjelo dirati. Studen, snijeg, ono svježe cvijeće i plava sjena stolne crkve. Tu se ništa nije smjelo dirati. To je tako, i gotovo. Tu je njegov svijet. Nijegov papirnati svijet. Sav njegov svijet.
[Luigi Pirandello, Papirnati svijet, prev. T. Ujević]

Medijateka Talijanskog instituta za kulturu u Zagrebu

Pravilnik knjižnice

Čl. 1.
Medijateka i čitaonica Talijanskog instituta za kulturu su svima otvorene.

Čl. 2.
Katalog medijateke je moguće pretraživati on line na internet stranici http://www.bibliowin.it/iic/icza/homepage.htm, koja je dostupna također putem internet stranice Instituta.

Čl. 3.
Radno vrijeme je oglašeno na ulazu u Talijanski institut za kulturu i na internet stranici Instituta: https://iiczagabria.esteri.it/it/chi-siamo/contatti/

Čl. 4.
Svi članovi upisani u medijateku mogu konzultirati materijale u medijateci, časopise i dnevni tisak na koji je Institut pretplaćen te koristiti ostale dostupne usluge, npr. pristup internetu s posebnog računala.

Čl. 5.
Institut ne nudi uslugu fotokopiranja. Fotokopiranje tekstova nije moguće.

Čl. 6.
Posudba knjiga, cd-romova, dvd-a i čitanje tiskovina u pretplati moguće je samo uz učlanjenje u medijateku.

Čl. 7.
Učlanjene vrijedi godinu dana počevši od datuma potpisa zahtjeva za upis. Medijateka je zatvorena zbog ljetne stanke cijeli mjesec kolovoz te za državnih i vjerskih blagdana, talijanskih i hrvatskih, navedenih u kalendaru koji godišnje određuje Veleposlanstvo Italije u Zagrebu a koji je vidljiv u čitaonici i objavljen na internet stranici Instituta.

Čl. 8.
Godišnja članarina iznosi 15 €.
Pravo na popust od 50% ostvaruju sljedeće
kategorije korisnika ako to mogu dokumentirati:
• osobe mlađe od 18 godina
• umirovljenici
• osobe koje pohađaju tečajeve talijanskog jezika što ih, u suradnji s Institutom, organizira škola ABC u Zagrebu (uz predočenje uplatnice za tečaj kojeg pohađaju)
• studenti hrvatskih Odsjeka za talijanistiku

Čl. 9.
Posudba je neprenosiva. Zabranjeno je člansku iskaznicu biblioteke dati drugoj osobi. Članovi medijateke mogu posuditi ukupno do tri primjerka (knjiga i ostalog).
Za knjige posudba može trajati najviše 30 dana.
Za audiovizualne materijale (VHS, CD, CD-ROM i DVD) najviše 7 dana,
Sljedeća literatura može se koristiti samo u čitaonici:
• rječnici, atlasi i enciklopedije
• vrijedne knjige, posebno označene
• udžbenici i gramatike talijanskog jezika i sl.

Čl. 10.
Posudbu je na zahtjev člana i odlukom knjižničara moguće produžiti na dogovoreni rok. Moguće je zatražiti produljenje posudbe telefonom – isključivo u radno vrijeme medijateke – odnosno e-mailom upućenim na adresu:
biblioteca.iiczagabria@esteri.it

Čl. 11.
Korisnik može konzultirati on line katalog biblioteke na internet stranici Instituta i kontaktirati, za eventualne predbilježbe ili informacije, e-mail adresu:
biblioteca.iiczagabria@esteri.it

Čl. 12.
Ako posuđeni materijal ne bude vraćen poštujući rokove, deset dana nakon isteka bit će poslana požurnica (eventualno elektronskom poštom). Mjesec dana poslije isteka roka za vraćanje, bit će poslana druga požurnica na kojoj će biti naznačen krajnji rok za povrat nakon čega će Institut posegnuti za pravnim sredstvima. U slučaju kašnjenja u vraćanju posuđenog materijala, novi se neće moći posuditi jednako dugo koliko je iznosilo kašnjenje i to bez utjecaja na istek godišnjeg upisa. U slučaju da se kašnjenja ponove više od dva puta godišnje, korisnik će biti brisan iz članstva.

Čl. 13.
Korisnik se upisom obvezuje da će:
– posuđene knjige i druge materijale vraćati uredno i u stanju
zatečenom u trenutku posudbe;
– ukazati na eventualna oštećenja posuđenog materijala;
– u slučaju gubitka posuđenog materijala, obeštetiti Institut za njegovu izvornu vrijednost ili, u zamjenu, donijeti drugi primjerak djela te ako to nije moguće dogovoriti kupnju nekog drugog djela.